تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

آدرس دبیرخانه:
استان سمنان، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، طبقه سوم، اتاق 10

  شماره تماس دبیرخانه:
023-32393507
09915861327

  شماره فکس دبیرخانه:
023-32393507
021-89782947
 

   پست الکترونیکی:
geosig[at]shahroodut.ac.ir

شبکه های مجازی:
geosig2019@
 
geosig2019@