معرفی شاهرود

صفحه اصلی > معرفی شاهرود

شاهرود یکی از شهرهای استان سمنان و مرکز شهرستان شاهرود است. از نام‌های قدیمی دیگری برای شاهرود می‌توان به «حنچره»، «شخره» و «شاخره» اشاره نمود. شاهرود، در حد فاصل دو نوع آب و هوای مرطوب و پرباران در شمال و کویری، در جنوب جای گرفته که آب و هوایی معتدل و مطلوب برای این شهر فراهم کرده است. شاهرود در حد فاصل شهرهای دامغان در شرق، سبزوار و بردسکن در غرب و گرگان در شمال بوده و تقریباً در میانه راه تهران-مشهد می‌باشد به طوریکه فاصله آن از تهران 400 کیلومتر و از مشهد 500 کیلومتر می‌باشد. شاهرود دومین شهر پرجمعیت استان محسوب می‌شود و تعداد 6 مرکز علمی و دانشگاهی در آن تعریف شده است. سه دانشگاه برتر شهر شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شاهرود می باشد. همچنین دیگر دانشگاه های شاهرود عبارتند از دانشگاه پیام نور واحد شاهرود، موسسه آموزش عالی شاهرود و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان.
پارک علم و فناوری استان سمنان، ادارات کل راه و ترابری، راه آهن شمال شرق، دخانیات، شرکت نفت و سازمان تبلیغات اسلامی، دانشکده علوم قرآنی به اهمیت این شهر افزوده است. مردم شاهرود به زبان فارسی با لهجه شاهرودی تکلم می‌کنند.