تاریخ های مهم

صفحه اصلی > تاریخ های مهم

تاریخ های مهم همایش

   

تاریخ برگزاری همایش 20 آذر 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 مهر 1398 (تا 15 آبان 1398 تمدید شد)
اعلام نتایج داوری 20 آبان 1398
پایان ثبت نام بهنگام 30 آبان 1398
پایان ثبت نام دیرهنگام 10 آذر 1398