اخبار

امکان چاپ پوستر مقالات در همایش ...

ادامه مطلب

مهلت ارسال مقالات تا 15 آبان 1398 تمدید شد. ...

ادامه مطلب

به منظور رفاه بیشتر شرکت کنندگان در همایش و کارگاه های جانبی آن، شرایط اسکان رایگان فراهم شده است. ...

ادامه مطلب

همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک فرصتی برای گسترش ارتباط و تبادل نظر اهل دانش و فناوری ...

ادامه مطلب